Cookie en Privacy Policy + algemene aankoopsvoorwaarden


Privacy Policy

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 11 april 2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Diversa Fashion. U dient zich ervan bewust te zijn dat Diversa Fashion niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te makenvan deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Diversra Fashion respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Bescherming van de persoonsgegevens

1.1. Diversa Fashion respecteert de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

1.2. GDPR wetgeving 2018

Diversa Fashion engageert zich om te evolueren naar een 100% compliancy conform de GDPR wetgeving in 2018. 

De GDPR wetgeving - Algemene Verordening Gegevensverwerking -  is een nieuw Europees wetgevend kader met rechtstreeks effect voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze vervangt de Europese Privacy-richtlijn.

Deze nieuwe wetgeving betekent nieuwe rechten voor de betrokkenen en verplichtingen voor de verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken.

Deze privacy policy is slechts een van de vele stappen die we hiervoor ondernemen. Op aanvraag stellen we onze documentatie met ondernomen maatregelen graag ter beschikking.

1.3. Persoonsgegevens Diversa Fashion

1.3.1 Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens: nieuwsbrieven

De ontvanger kan zich op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrieven. Na uitschrijving ontvangt deze persoon geen nieuwsbrieven of ander promotiemateriaal meer van de afzender: deze gegevens worden uit ons bestand gewist. Ons development team zorgt ervoor dat er een unsubscribe-button aanwezig is.

Om in te schrijven op onze nieuwsbrief, doorloopt de bezoeker een dubbele opt-in procedure.

1.3.2 Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens: contactgegevens klanten
 • Voor ons klantenbeheer maken wij gebruik van een CRM pakket. Hierin bewaren wij - zolang als nodig - volgende gegevens van onze bestaande klanten:
  • Familienaam
  • Voornaam
  • E-mailadres
  • GSM
  • Stad
  • Bedrijf
 • Deze gegevens worden louter gebruikt voor het contact met de klant via e-mail, telefoon of per post. Dus niet voor promotionele acties.
 • Diversa Fashion ziet toe op de correctheid van deze gegevens en neemt contact op met de desbetreffende klanten om te controleren of deze gegevens nog kloppen.
 • De klant kan deze gegevens op elk moment inkijken (zie ook: 2. Inkijken en aanpassen persoonsgegevens).
 • Indien een klant vertrekt bij Diversa Fashion worden deze gegevens maximaal 7 jaar bewaard. Daarna verwijderen we deze volledig uit onze database.

2. Inkijken en aanpassen persoonsgegevens

 • Klanten en personeel van Diversa Fashion kunnen op elk moment hun overeenkomstige persoonsgegevens opvragen. Bij een aanvraag zal Diversa Fashion de gevraagde gegevens - fysieke documenten of online - zo snel mogelijk ter beschikking stellen.
 • De klant of medewerker kan ook vragen om de gegevens aan te passen en/of te verwijderen. 

3. In geval van een data breach

 • Indien er zich een data breach voordoet (situatie waarbij persoonsgegevens kwaadwillig worden vrijgegeven), doet Diversa Fashion beroep op Black and White Company met als rol de verwerkingsverantwoordelijke die op hun beurt beroep doen op Combell - de verwerker.
 • Een data breach moet binnen de 72 uur na ontdekking/gewaarwording (niet het ontstaan van) doorgegeven worden aan de Privacy Commissie. Onze partner Combell neemt deze verantwoordelijkheid op zich als verwerker. ​

4. Cookies

De website www.diversafashion.be (hierna “de website”) worden beheerd door "Diversa Fashion", waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te België, 8531 Bavikhove, Darmstraat 22a (hierna “Diversa Fashion”).

Diversa Fashion maakt voornamelijk gebruik van cookies om uw surfervaring op de website te verbeteren. Alle gegevens die we halen uit onze cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de klantenervaring op de website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze website te verbeteren.

Wat zijn cookies?

Een cookie is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om de technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u onze website wenst te raadplegen, raden wij u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.

Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gastcomputer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen.
 

Cookies die deze website gebruikt

Deze website kan gebruik maken van verschillende types van cookies.

 1. De strikt noodzakelijke cookies: Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk zijn om u in staat te stellen te surfen op de website of om in bepaalde functies die u hebt aangevraagd te voorzien.
 2. Cookies voor functionaliteit: Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren. Bijvoorbeeld, u kunt uw profiel in stellen op de homepage.
 3.  Tracking cookies: Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer een permanente cookie zijn Max-Age is ingesteld op 1 jaar, zal dan, binnen dat jaar, de initiële waarde opgenomen in die cookie terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gebruikt om een essentieel stuk van informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar deze website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie, opgeslagen op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de website bezoekt, zal het die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.
 4. Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, om zo een betere gebruikerservaring te voorzien. We maken gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt ons zaken over hun algehele gedrag, zoals de typische duur van een bezoek aan de website of het aantal pagina’s dat een gebruiker gemiddeld bekijkt.
 5. Third party cookies: Om onze communicaties te ondersteunen hebben we onze inhoud verankerd in sociale media kanalen zoals YouTube, Facebook en Twitter en maken we gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die we gebruiken kunnen cookies bevatten van deze websites en wij controleren deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.

De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die de website verzamelt en welke informatie deze cookies opslaan:

COOKIE name Beschrijving
LARAVEL_SESSION Bevat alle data die tijdelijk gebruikt worden, tot de gebruiker de website verlaat.
_GA Google Analytics. Bewaart IP-adres en locatie van de gebruiker, hoe lang deze op de website blijft en welke pagina’s hij gebruikt. Deze data worden gebruikt voor het analyseren van de bezoekers van de website.

 

Cookies uitschakelen

Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren.

 • Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=en_US • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647 
 • Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx 
 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies  

Naast het vermijden van opslag is het ook mogelijk om op elk moment de huidige op de computer geïnstalleerde cookies te verwijderen. Het is goed te beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen, u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, opnieuw moet geven. Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web.

Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die je vindt, kunt verwijderen en toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

Op al onze aankopen, bestellingen en daarmee verbonden activiteiten zij uitsluitend de volgende algemene aankoopvoorwaarden van toepassing, tenzij wij expliciet en schriftelijk een afwijking hiervoor toestaan.
Een bestelling of aankoop van te leveren goederen of diensten is pas definitief na goedkeuring van de bestelbon door een daardoor bevoegde persoon van adelheid bv, met maatschappelijke zetel darmstraat 22a,
8531 bavikhove (hierna de koper genoemd).
1. De leverancier moet onze bestelling schriftelijk bevestigen. Indien de leverancier onze bestelling niet binnen 48 uur na besteldatum bevestigd, gaan wij er van uit dat de leverancier onze bestelling zal uitvoeren
overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van onze bestelling.
2. Indien de leverancier onze bestelling bevestigt met afwijkende algemene voorwaarden, gelden toch onze algemene aankoopvoorwaarden, ook al hebben wij niet uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen deze
afwijking. Onze algemene aankoopvoorwaarden gelden ook voor toekomstige aankopen en bestellingen, ook al verwijzen wij er niet uitdrukkelijk naar.
3. Het bedrag vermeld op de bestelbon is de prijs exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Indien er meerwerken moeten worden uitgevoerd, kunnen deze niet zonder voorafgaandelijk overleg en extra bestelbon
aangerekend worden. Tenzij anders is overeengekomen, worden de facturen betaald 60 dagen na het einde van de maand van ontvangst en acceptatie van de goederen en facturen, of contant -3% binnen de
10 dagen en door ons te bepalen.
4. Indien de verkoper levert op een ander leveringsadres dan werd vermeld op de bestelbon, dan zal de koper de transportkost en handling kost verhalen op de verkoper.
5. De leveringsdatum is bindend en moet stipt nageleefd worden. Van zodra de originele leveringsdatum wordt overschreden, behouden wij ons het recht voor om :
a) Onze bestelling te annuleren en te laten uitvoeren door een andere leverancier.
b) Zonder de geleden schade te hoeven aantonen, een vergoeding te eisen van 10% van de prijs van de bestelling voor elke begonnen week na de leveringsdatum, met een maximum van 30% van de prijs
der bestelling.
Het voorafgaande doet geen afbreuk aan ons recht om ten allen tijde onze globale schade aan te tonen en hiervoor schadevergoeding te eisen.
6. Onze bestelling is definitief en kan niet geannuleerd worden, tenzij mits wederzijds schriftelijk akkoord. Zowel verkoper als koper kunnen de bestelling wel annuleren zonder kosten, bij overmacht,
zoals grote natuurschade die niet verzekerd is, pandemieen, of overheidsbeslissingen, waardoor productie of verzending niet mogelijk meer is, of de verkoop en distributie in Belgie niet meer op normale wijze
mogelijk zijn.
7. De gehele of gedeeltelijke overdracht door de verkoper van de bestelling aan derden is niet toegelaten zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de koper. Als de koper deze toestemming geeft, impliceert dit de toestemming van de verkoper dat de koper rechtstreeks met de onderaannemers of leverancier contact kan hebben en instructies kan geven.    
8. Alle goederen dienen vergezeld te zijn van alle documenten die vereist zijn door de wet en/of onze bestelling. Indien hieraan niet voldaan wordt, behouden wij het recht voor de goederen te weigeren,
zelf indien de goederen al gelost zijn, waarbij alle kosten en risico's voor rekening van de leverancier zijn.
9. Elke betwisting met betrekking tot deze voorwaarden en de bestelling valt onder de bevoegdheid vande rechtbank van Kortrijk - Belgie. De verhoudingen tussen de contracterende partijen worden enkel en alleen beheerst door het Belgisch recht. 
 

Contact

Indien u nog verdere informatie wenst of wenst opmerkingen te maken, gelieve Diversa Fashion dan te contacteren:

Darmstraat 22a
8531 Bavikhove
Tel: 056/70 19 53
info@diversafashion.be
 

closemenu